andrik-langfield-ITQVgbjG-q4-unsplash.jp

ABOUT

iamunheard

Doelstelling (un)heard.
 

Het promoten en ontwikkelen van artiesten die niet binnen de lijntjes van de hedendaagse popmuziek kleuren. Talenten die afwijken van de norm en thuis- horen in een subgenre, waar de huidige industrie niet in investeert in verband met het hoge risico.

(un)heard. geeft talent de kans om zonder tekortkomingen muziek te maken en het naar buiten brengen van een creatief totaalplaatje.
 

Talent die niet in een hokje passen worden snel bestempeld als “moeilijk”. Stichting iamunheard, beter bekend als (un)heard., biedt hulp aan talent dat voor elk stukje aandacht moeten vechten. In de afgelopen jaren is er een culturele kaalslag in Nederland geweest, wat betekent dat er veel minder stichtingen, podia en media zijn voor muzikaal talent. De huidige regering lijkt het weinig waard te vinden om dit talent te ontwikkelen. Met behulp van investeerders hoopt de stichting dit gat te kunnen vullen en het publiek van het talent te bereiken. 

(un)heard. is een stichting die talent helpt, op een andere manier dan dat zij van de industrie gewend zijn. De stichting ontwikkelt het totale plaatje van talenten en gebruikt dit om succes te boeken. Momenteel is er beperkte mogelijkheid tot uitbrengen van muziek en gebeurt dit doorgaans kleinschalig. Veelal omdat het talent zelf verantwoordelijk is voor het budget. De stichting hoopt talent de kans te geven product uit te brengen zonder het risico dat ze er financieel aan onderdoor gaan. Talenten zijn na dergelijke investeringen (waaruit niet direct resultaat komt) vaak genoodzaakt te stoppen met het maken van muziek.

De doelstelling van de stichting is om vanuit een allesomvattende strategie een imago uit te bouwen, een concept te versterken en beiden effectief te promoten. In eerste instantie zal de stichting zich vooral richten op muzikaal talent, in de toekomst zal er ook gewerkt worden met talent uit andere creatieve disciplines.

Bekijk de presentatie hier: (un)heard.-NL
Bekijk het beleidsplan hier: beleidsplan – unheard – 2020
Bekijk het beloningsbeleid hier: beloningsbeleid – unheard – 2020

----

(un)heard.objective

To promote and develop artists who do not fit in a box. Talents that deviate from the norm and belong in a subgenre. A genre in which the creative industry does no longer invest, due to high risks and undecided outcome.

Artists that do not fit in a box are quickly labeled as “difficult”.

Foundation iamunheard, better known as (un)heard., will help talents who have to fight to be seen. Mainly because the talent prevails to be responsible for their own budget. (un)heard. is a foundation that looks at the bigger picture. Expanding the possibilities of making music (and accompanying products) and releasing it on a larger scale.

 

In recent years there has been a cultural defeat in The Netherlands, meaning that there are far fewer foundations, stages and media outlets for starting talent. The current government seems to find it of little value to develop this talent. With the help of investors, the foundation hopes to be able to fill this gap. The foundation hopes to give talent the opportunity to release a product without the risk of financial instability. Talents are often forced to stop making music after such investments, when said investments do not produce immediate results.

(un)heard. gives talent the opportunity to make music without boundaries and to release a total package. The objective of the foundation is to develop an image from a comprehensive strategy, to strengthen a concept and to effectively promote both. Initially, the foundation will focus on musical talent. However, other creative disciplines will also be the developed in the future.

View the presentation here: (un)heard.-ENG