top of page

Culturele ANBI

Unheard is meer dan alleen een stichting voor talent. Met de producties die we maken hopen we een culturele impact te maken. Hierin staan we gelukkig niet alleen. De Stichting is namelijk door de Belastingdienst aangewezen als culture Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat is goed nieuws voor iedereen met een passie voor muziek en cultuur die ons een financiële bijdrage wil leveren.

De ANBI status geeft je als donateur namelijk de mogelijkheid een financiële gift fiscaal van de belasting af te trekken. 

Als donateur van culturele ANBI’s zoals Unheard krijg je bovendien een extra giftenaftrek. Ben je een particulier? Dan mag je in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Doneer je als onderneming? Dan mag je 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Klik hier voor een rekenvoorbeeld.

Meer weten? Kijk dan op de website van de Belastingdienst. 

Unheard is more than just a foundation for talent. We hope to make a cultural impact with the productions we make. Fortunately, we are not alone in this. The Foundation has been designated by the Tax Authorities as a Cultural Public Benefit Organisation (ANBI). That is good news for anyone with a passion for music and culture who wants to make a financial contribution to us.

 

The ANBI status gives you the possibility as a donor  to deduct a financial gift from the tax. As a donor of cultural ANBIs such as Unheard you also receive an extra donation deduction. Are you a private person? In that case, you may deduct 1.25 times the amount of the gift in the income tax return. Do you donate as a company? In that case, you may deduct 1.5 times the amount of the gift in the corporate tax return. Click here for a calculation example.

Want to know more? Then take a look at the website of the Tax Authorities.

bottom of page