top of page
loft-2 2.jpg

MEER INFORMATIE OVER IAMUNHEARD

Met het oprichten van de stichting hoopt Jerrald Justin een movement en community te starten: "Unheard is niet zomaar een stichting. Ik wil mensen die elkaar willen helpen bij elkaar brengen, men lijkt elkaar tegenwoordig alleen maar naar beneden te willen trekken. Ik hoop dat creatievelingen met elkaar beginnen te praten en vooral naar elkaar gaan luisteren. Je niet begrepen voelen is best eenzaam, maar sinds ik hardop praat over de stichting kom ik steeds meer mensen tegen die zich het zelfde voelen. We willen iets neerzetten dat er nog niet is. Mooie dingen maken, los van het winstoogmerk. Dat is de droom. Die Motown-vibe.” – Jerrald

 

Ook deel uitmaken van de movement? Wist je dat de stichting een culturele ANBI status heeft? Lees hier meer over wat daarvan de voordelen zijn.

Doneer dan! NL62BUNQ2042326771 tnv stichting iamunheard.

 

----

 

With the foundation, Jerrald Justin hopes to start a movement and community: “Unheard is not just a foundation. I want to bring people who want to help each other together, people seem to put each other down for no reason nowadays. I hope that creatives start talking to each other and most of all listen to each other. Feeling like you don’t fit in is a pretty lonely feeling, but since I talk about the foundation out loud, I have come across more and more people who feel the same way. We want to create beautiful things, regardless of the profit. That is the dream. That Motown vibe."

 

Want to be part of the movement? Did you know that the foundation has a cultural ANBI status? Read more about it here.

Donate now! NL62BUNQ2042326771 in the name of Stichting iamunheard.

bottom of page