top of page
Schermafbeelding 2020-11-30 om 11.37.01.

TEAM

Wij laten muzikaal talent stralen

Doelstelling (un)heard.
 

Het promoten en ontwikkelen van artiesten die niet binnen de lijntjes van de hedendaagse popmuziek kleuren. Talenten die afwijken van de norm en thuis- horen in een subgenre, waar de huidige industrie niet in investeert in verband met het hoge risico.

De doelstelling van de stichting is om vanuit een allesomvattende strategie een imago uit te bouwen, een concept te versterken en beiden effectief te promoten. In eerste instantie zal de stichting zich vooral richten op muzikaal talent, in de toekomst zal er ook gewerkt worden met talent uit andere creatieve disciplines.


Bekijk het beleidsplan hier: beleidsplan – unheard – 2020
Bekijk het beloningsbeleid hier: beloningsbeleid – unheard – 2020

Het bestuur bestaat uit:

Brian Spaans (Voorzitter)
Danielle Jiskoot(Penningmeester)
Linda Gommers (Secretaris)

Contact: bestuur@iamunheard.com

----

(un)heard.objective

To promote and develop artists who do not fit in a box. Talents that deviate from the norm and belong in a subgenre. A genre in which the creative industry does no longer invest, due to high risks and undecided outcome.

(un)heard. gives talent the opportunity to make music without boundaries and to release a total package. The objective of the foundation is to develop an image from a comprehensive strategy, to strengthen a concept and to effectively promote both. Initially, the foundation will focus on musical talent. However, other creative disciplines will also be the developed in the future.

bottom of page